Utlånsforskriften trengs. Men vi støtter ikke forslaget om å gjøre reglene som bestemmer hvem som kan få boliglån enda strengere.