Stortinget har bestemt at NTNUs nye campus skulle bli et miljøfyrtårn. Det kan ikke statsråd Ola Borten Moe bare slå en strek over.