Bedre og tidligere varsling har ført til at færre dør som følge av ekstremvær. Klimaendringene gjør det ekstra viktig å utvikle gode varslingssystemer.