Bedre og tidligere varsling har ført til at færre dør som følge av ekstremvær. Klimaendringene gjør det ekstra viktig å utvikle gode varslingssystemer.

Siden 1970 har over to millioner mennesker omkommet i ekstremvær, klima- og vannrelaterte hendelser, melder FN-organet Verdens meteorologiske organisasjon (WMO). Mens det på 70-tallet omkom en halv million mennesker av tørke, flom, stormer og andre typer ekstremvær, har færre enn 200 000 mennesker mistet livet det siste tiåret.

Tidlig varsling redder liv, fastslår generalsekretær Petteri Taalas i WMO. Nytten av bedre varslingssystemer ble senest illustrert i forrige uke med syklonen Mocha i Myanmar og Bangladesh. Tidligere har slike sykloner medført titusener av dødsfall. Denne gangen var det noen hundre liv som gikk tapt.

Bare halvparten av verdens land har tilfredsstillende varslingssystemer på plass. WMO har som mål at hele verdens befolkning skal være dekket av slike systemer innen 2027. Det er viktig for å redde både liv og verdier i fattige land. 90 prosent av de registrerte dødsfallene skjer i lavinntektsland.

Norge spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Værdataene som ligger til grunn for Yr, ble i 2021 som første i sitt slag godkjent av FN som et såkalt internasjonalt digitalt fellesgode. Datasettet, som heter MET Norway Weather API, bidrar til nøyaktige og pålitelige værvarsel også andre steder i verden og er åpent for alle. IT-eksperter fra Meteorologisk institutt samarbeider blant annet med kolleger i Malawi og Tanzania om å gjøre varslene tilgjengelige og forståelige for lokalbefolkningen i afrikanske land.

FNs klimapanel slår fast at klimaendringer fører til at ekstremhendelser som hetebølger, tørke, brann, styrtregn og flom skjer oftere og blir mer intense enn før. Det gjør det enda viktigere å utvikle gode varslingssystemer mot farlige værfenomener.

De landene som mangler gode værvarsler, er ofte de samme som er mest sårbare for klimaendringer. Norge har gode forutsetninger for å hjelpe innbyggere i fattige land med å beskytte seg bedre mot klimaendringer og ekstreme værhendelser.