Ungdommens klimatoppmøte Trøndelag handlet om klimakrise og aksjonisme.