foto
Protestene i Kina omtales som en ekstraordinær, historisk hendelse. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Det som skjer nå er historisk