Til tidligere eiere av AS Meraker Brug. Gratulerer med salget! Dette gikk over all forventning. Eiendommen ble solgt for 2,65 milliarder kroner, et ufattelig stort beløp, nesten det dobbelte av den anslåtte verdien. Jeg vet ikke hvem dere er, men dere har innkassert en kjempegevinst. Nå lurer jeg på om dere har tenkt å legge igjen noe av gevinsten her i Meråker, eller om dere vil beholde alt selv.

Kjell Lundemo Foto: Privat

Det hadde vært interessant å få se en oversikt over hvor store verdier som aksjonærene har ført ut fra Meråker i løpet av de nesten 120 årene som AS Meraker Brug har eksistert. Jeg tror ikke det er snakk om småpenger. Nå har dere fått utbetalt sluttbonusen.

Bruket har vært knipen på pengebruken her i bygda, bortsett fra det som har blitt investert i egen eiendom.Den tidligere ledelsen i bruket har gjort et stort nummer av at eierne nesten ikke har tatt ut utbytte fra selskapet de siste årene. De har i stedet valgt å investere i brukets eiendommer. Det har vært klokt.

Jeg er ingen økonom, men forstår at om du har penger nok, er det dumt å ta utbytte fra en bedrift for så å sette pengene i banken. Pengene må investeres for å «vokse». I mange år har det vært gunstig å investere i fast eiendom. Det har gitt sikker avkastning. Nå ser det ut til at det vurderes som mer lønnsomt å investere i kunst, og da særlig i moderne kunst.

Jeg spør meg selv om dette var den egentlige årsaken til at bruket ble solgt, at kunst nå vurderes som sikrere investeringsobjekter enn fast eiendom. Slik er vel spillet.

Uansett hvilke motiver som ligger bak salget, så tror jeg det er bra for bygda at bruket nå har fått ny eier. Jeg både håper og tror at staten, som eier, vil være mye mer opptatt av hva som er det beste for bygda og oss som bor her, enn hva dere var. Etter det jeg har forstått, skal de som var hovedaksjonærer i AS Meraker Brug, bruke pengene fra salget til å kjøpe inn kunst til et museum i Oslo.

Det jeg undres på, er om dere har tenkt å gi noe tilbake til bygda. Det ville være en fin gest etter 120 år med tvangsekteskap. Vi har også museer som sliter med økonomien her i bygda, museer som også har til oppgave å ta vare på historien til AS Meraker Brug. Kultursektoren i bygda, med bl.a. flere museale anlegg, samfunnshus og idrettsanlegg som skal driftes og vedlikeholdes, skriker etter penger. Vi trenger også et nytt kulturhus. Samfunnshuset er nedslitt.

Istedenfor at utbyttet i sin helhet skal gå til kultur i Oslo, synes jeg at i det minste ti prosent av salgssummen burde gis tilbake til bygda. Det kunne f.eks. gå til et fond der avkastningen ble øremerket til kultur, ungdomsarbeid og velferd, alt etter bygdas egen prioritering. Dette ville være en fin avskjedsgave til folket i bygda. Samtidig ville det bidra til å styrke AS Meraker Brug sitt ettermæle her i Meråker.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe