Helseministerens sykehustale var en brutal påminnelse om hvor langt vi har kommer med å ødelegge vårt offentlige helsevesen. Det er skremmende.