Frøya 11. januar 2024 Frode Arntsen, leder ved Salmars slakteri på Nordskaget på Frøya, forteller om sykdom, skader og død innen lakseoppdrett. Foto: Morten Antonsen

Denne kommunen taper 70 mill. Kan det være rett?