Så ligger det foran oss – et nytt, blankt år – gryteklart, som det heter i nytale, men heldigvis ikke «readymade», for å si det med et annet moteord. Nå er mye opp til oss selv! Er det ikke fortsatt sånn da...?