foto
Kunstakademiet i Trondheim, 19. november 2020. Foto: Joakim Slettebak Wangen

Krisen ved Kunstakademiet er dårlig håndtert