Innleggsforfatterne skriver at varaordførerens fremstilling av brann- og redningstjenesten i Trøndelag «blir så feil som det går an».