En modig statsråd opphevet dødsdommer. Dermed er vi i gang igjen.