foto
«Ingen historierettet forskning, nesten uansett fagfelt, ville vært mulig uten arkivene» skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra Statsarkivet i Dora. Foto: KJELL A. OLSEN, Tone Mørkved

Datatilsynet truer vår kollektive hukommelse