foto
De tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital er frustrerte over stadig nye krav om effektivisering og innsparing. Gro Lillebø (midten) svarer helseministeren og mener økonomien ikke er styrket ved sykehuset. Maiken Isachsen-Hagen (t.v.) og Kenneth Sandmo Grip. Foto: Mariann Dybdahl

Vi opplever å måtte fyre med egen bordkledning