Norske barn går med bleie til de er 3–4 år. Det er helt unødvendig.