I dag er det immatrikulering ved NTNU. For 24 år siden sto vår gjestespaltist Marianne Danielsen for første gang i korridorene på Dragvoll. Nå markerer hun nok en milepæl: