foto
Lege Kari Løvendahl Mogstad er bekymret for økningen i alkohoklforbruket. Hun skriver at det er på tide å adressere problemet. Foto: Glen Musk

Har landet vårt et alkoholproblem?