foto
Ivar Vigdenes er ikke overrasket over at Avinor kaller løsningene for krevende. Foto: jens petter søraa

En utsettelse vil være en katastrofe for hele regionen