foto
Foto: Erling Moe

Ikke aktuelt å rive hovedbygget