foto
Marianne Sletbakk fra Trondheim stiller noen spørsmål rundt det etter hvert så meget omtalte seminaret til Nicolai Tangen. Foto: privat

Hva ønsket Tangen å oppnå? Det var mer enn en trivelig tur for venner og bekjente?