foto
Trond Åm om manglende estetikk ved bygg Foto: Espen Bakken

Å leve med motsetninger