foto
Foto: Tom Gustavsen

Livet leves lokalt - næringsutviklingen skjer i distriktene