Hanne Solheim Hansen, her i et styremøte i Nord universitet, hvor det ble gitt en orientering i saken om flytting av utdanningssteder. Foto: Morten Antonsen

Rektoren ved Nord: Å stå på stedet hvil er ikke et alternativ