foto
De fem påfølgende kirkene som er funnet i Trondheim sentrum har detaljer og eksempler på reli Foto: NIKU

Enestående arkeologisk kunnskap om overgangen fra vikingtid til middelalder