foto
Oslo 20200831. En rusavhengig røyker heroin i et eget inhaleringsrom som også kalles heroinrøykerommmet. Det ligger vegg i vegg med sprøyterommet i Prindsen mottakssenter i Storgata. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge / NTB

Pårørende til rusavhengige må få mer hjelp