Regjeringen satset milliarder på å styrke rusfeltet. Men fortsatt blir ikke pårørende godt nok ivaretatt.