foto
«No more Moria» var ordene som falt og vi alle fattet håp, skriver Katrin Glatz Brubakk, barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten Grenser. Da hun kom tilbake bodde familier fortsatt på fire kvadrat, med kun tepper på bakken og ingen steder å dusje. Foto: Privat

Et forunderlig år i nye Moria