foto
Samene har protestert kraftig mot vindkraftanlegget på Storheia i Åfjord. Nå har de fått fullt medhold i Høyesterett. Foto: Kim Nygård

Historisk dom gir mer makt til samene