Trondheim i 2012: Byen har fått et langt mer internasjonalt preg. De stadig flere innvandrerne er hovedårsaken til at Trondheim og Trøndelag blomstrer som aldri før.