foto
Det var over seks måneders ventetid for å fornye passet i Trondheim. Det reagerer debattanten på. Foto: Morten Antonsen

Tungvint å fornye pass