Etter episoder hvor ungdommer har havnet i konflikt utenfor Sirkus shopping har det vært mye engasjement rundt ungdommen. Det er flott å se, samtidig er det veldig viktig å snakke om hvordan vi kan hjelpe dem og ta vare på dem på best mulig måte. Det er derfor veldig synd å lese at noen mener at det ikke finnes gode tilbud.

Linn Martinsen skrev i et innlegg i Midtnorsk debatt at hun selv fant et godt tilbud hos 22b i regi av Salem menighet. Som tidligere deltaker hos 22b selv, både via arbeidstrening, og for sosial møteplass, vet jeg en del om behovet som finnes, og om hvilke løsninger de hadde å tilby. Som Linn skrev i sitt innlegg, hang også jeg og mine venner på Torvet og levde på Coca Cola, boller og maccern cheeseburgere. Man trenger dog ikke være pøbel for å kjenne seg igjen i dette mønsteret. Det var heller en god blanding av all type ungdom, med alle former for bakgrunner.

Jeg har selv slitt mye med å finne tilhørighet, og har derfor brukt mange timer på å henge ute. De jeg da hang med var flotte ungdom. Ungdom som ikke kunne betraktes som pøbler, med et par unntak. Et av problemene var heller det å ikke ha nok plass eller nok trygghet til å møtes i hjemmene. Å møtes og henge på Torvet ble derfor en enkel løsning på et komplisert problem.

Da jeg så at du mente det ikke fantes tilsvarende tilbud som hos 22b i dag, så kjente jeg meg ikke igjen. Jeg har vært med igjennom store deler av Fellesverkets levetid. Det er et tilbud Røde Kors har hvor ungdom møtes for varm mat, sosial omgang, aktiviteter som turgåing, spill, maling, sang, dans og mye, mye mer. Uansett hvilken bakgrunn man måtte ha. Tilbudet har vært åpent og tilgjengelig siden før 22b stanset sitt tilbud. Da vi startet opp med Fellesverket, valgte vi å ha dørene åpne de dagene 22b var stengt, slik at ungdom kunne ha et godt tilbud så å si hver dag igjennom uken.

Jeg har igjennom mange år blitt kjent med ungdomsmiljøet. Jeg har brukt mye av min fritid på fritidsklubben Kameraten, og vært mye på 22b for å få hjelp selv. Den erfaringen jeg har gjort meg, særlig på hjelpen jeg har fått, har jeg tatt med til Fellesverket og brukt som verktøy for å kunne hjelpe andre. Via Fellesverket har jeg fått mye tillit, og jeg har hatt en arbeidstreningsrolle hvor jeg har kunnet være med å legge til rette for aktiviteter, og gjennomføring av disse.

Det jeg ønsker å få frem, er at lignende tilbud finnes også i dag. Her kan unge mellom 15 og 25 år også få leksehjelp, jobbhjelp, noen å snakke med, noen som vil høre på deg, noen som ser deg. Vi samarbeider også med aktører som Nav og Ikea i form av arbeidstrening. Vi har også en arbeidskrok, der vi kan hjelpe med CV-skriving og jobbsøk. Her møter ungdom ansatte, frivillige og andre som er utrolig engasjerte i å se dem vokse opp til sitt beste seg. Dette gjelder alle ungdommer, og det er viktig å få belyst nok en gang at ikke alle unge som henger ute er pøbler eller finner på fantestreker. Men de som av noen regnes som det, er også velkommen hit. Grunnene til at noen henger ute er ulike, men altfor mange sliter, og trenger følelsen av tilhørighet og av å bli møtt med engasjement og omsorg.

Jeg har hatt stor nytte av både 22b og Fellesverket. Her har jeg fått alt ifra arbeidstrening, tilhørighet, omsorg og alt som tidligere har vært nevnt. Det er så synd å se at tilbudet ikke er på alles radar, da dette er en plass og et tilbud som har vært viktig for veldig mange, og fortsetter å være viktig fremover.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!