foto
Polske Agata Hagen har god utdanning, men etter seks år i Trondheim har hun ikke fått jobb. Her sammen med sin mann hjemme i Trolla. Foto: Terje Svaan

Arbeidsgivere må skjerpe seg