foto
Flere organisasjoner mener opprettelsen av Helseplattfolrmen er et løft for pasientene i Trøndelag. Her 400 nyansatte som tidligere var samlet på Brattøra i det nye selskapet Helseplattformen. Foto: Terje Svaan

Pasienter og pårørende ser fram til Helseplattformen