foto
Media må ta ansvar og bidra med objektive analyser og hjelpe oss til å sette ting i sammenheng, skriver.Ketil Bø. Foto: Privat

Vi må kunne vente mer