foto
Føre-varprinsippet er en retningslinje for hvordan forvaltningen skal håndtere usikkerhet. Da holder det ikke å hevde at taretråling er et irreversibelt inngrep, skriver innleggsforfatteren. Foto: Havforskningsinstituttet

Kystnatur fortjener kunnskapsbasert miljøforvaltning