foto
Kjell Inge Nordgård er kirkeverge og administrativ leder for Kirkelig Fellesråd i Trondheim. De får skryt av en mann som nylig mistet sin mor. Foto: Kim Nygård

I dag ringte jeg kirkevergen. Skepsisen var stor. Men hva skjedde?