foto
Øystein Folden fra Naturvernforbundet ser kritisk på de mulige konsekvensene av fiskeoppdrett på land. Foto: NATURVERNFORBUNDET

Naturvernforbundet svarer om landbasert lakseoppdrett: Er alt bra med fisk på land?