foto
Innleggsforfatteren mener at flere negative filmer og TV-serier om ulike trossamfunn har gitt et skadelig bilde av kristne menigheter. Foto: Christine Schefte

Et forsvar for den kristne menighet