Utenfor Vollan kretsfengsel utspant seg mange bevegede scener da fangene ble sluppet løs. Trikken har vanskelig for å forsere mengden som jublende tar imot dem som lykkelig slapp ut av dette like dystre som overfylte gestapofengselet, står det skrevet under dette bildet i Minneboken om Trondhjem. Foto: Ulf Moen/Minneboken om Trondhjem (1955) (faksimile)

Navnet på den nye elvebanken