Nav svarer etter kritikk fra Tove Lesund, som føler seg mistrodd av Nav etter at hun søkte uføretrygd. Foto: Ole Martin Wold

Nav svarer kvinne som søker uføretrygd: Vi tviler ikke på at hun er syk