foto
Det er en gammel boligmasse med små og trange lokaler, skriver Helge Garåsen. Foto: Christine Schefte

Garåsen svarer om avvikling av botilbud: Flere utfordringer ved boligene