På Kalvskinnet har Trondheim kommune åpnet luftveispoliklinikk for å ta imot pasienter med symptomer på luftveisinfeksjoner og som trenger medisinsk hjelp. - Koronakrisen har mønstret politisk mot og besluttsomhet og vist oss hva som bor i våre politiske ledere. Den har vist oss hvilke modige valg de kan ta så snart kriseforståelsen er på plass. I møte med klimakrisen er det ikke de som skal ta de store valgene. Det er det du som skal gjøre, i det du slipper stemmeseddelen ned i valgurnen, skriver MDG-politikeren i denne kronikken. Foto: Kim_Nygaard

Akutte kriser - krypende kriser