Om noen få dager står det tusenvis av nye studenter klare for studiestart ved Norges største universitet. Formålet med immatrikuleringen er å ønske nye studenter velkommen til sin studieby, sitt universitet og sin campus. For mange er det deres første møte med studielivet og dermed også en introduksjon der man viser hva studentlivet kan handle om. Hvordan denne immatrikuleringen skal være har derimot vært mye diskutert. En god velkomst til NTNU som universitet, og Gjøvik, Ålesund eller Trondheim som studieby skal være et godt grunnlag for en god studietid.

Gjennom koronapandemien har gjennomføringen av digitale immatrikuleringer blitt en utfordring som NTNU har løst ved å ha en felles digital sending hvor studentene deltar fra sitt studieprogram. Da NTNU valgte å gjøre denne koronaløsningen permanent ble de møtt av stor kritikk siden man mente denne løsningen kunne gi manglende fellesskapsfølelse og manglende synliggjøring av studentfrivilligheten.

Det er mye enklere å planlegge en digital sending for NTNU sin del, både med tanke på sikkerhet, infrastruktur og økonomi. Hovedargumentet for digital sending er likevel en likestilling av alle NTNUs campus. Det er ingen hemmelighet at immatrikuleringen er et kostbart arrangement med behov for mye planlegging med tanke på sikkerhet. Det har derfor tidligere vært en idé å la fakultetene arrangere fakultetsvise immatrikuleringer med færre studenter. Ulike ressurser og økonomi på fakultetene kan føre til store forskjeller på hva de ulike studentene får gjennom en slik immatrikulering. Spesielt da det er vanskelig å sende rektor rundt på åtte ulike arrangementer, i tre studiebyer på en dag.

Studentens mening om årets immatrikulering kommer tydelig fram når du ser innsatsen som er lagt inn av frivilligheten i byen. I etterkant av immatrikuleringen mandag 15. august arrangerer Studentersamfundet i Trondheim i samarbeid med UKA og ISFiT en fadder-kickoff i Høyskoleparken. Her vil linjeforeninger og studentfrivillighet stå på stand og vise seg frem samtidig som det blir kulturelle innslag, gratis mat og taler.

Immatrikulering handler om å ønske nye studenter velkommen til studiet og studiebyen sin på en høytidelig og god måte. Mye takket være studentfrivilligheten vil studentene få en god velkomst til studiebyen Trondheim på tross av digital immatrikulering. Hva som gjenstår etter evalueringen av årets gjennomføring, vil i hvert fall vise hva studentene ønsker fra immatrikuleringen. Så får vi håpe at NTNU i fremtiden gir studentene en fysisk velkomst til universitetet som skaper en felles identitet og en god start på studietiden.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe.