foto
Jeg er en bestemor som er meget bekymret for mine barnebarns oppvekstvilkår på Tyholt hvis det blir en utbygging av Ocean Space Senter., skriver Ellen Edvardsen. Foto: Richard Sagen

Barn- og unges oppvekstsvilkår på Tyholt