Forsvarsministeren svarer på et innlegg om digital sikkerhet og hva Norge gjør for å sikre informasjon. Foto: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Hva gir de beste IKT-løsningene for Forsvaret?