foto
Naturvernforbundet krever en uforbeholden unnskyldning fra regjeringen og at vindkaftanleggene fjernes. Foto: Foto Alette Sandvik

Respekter høgsterettsdomen og lytt til samane