foto
Det tilbudet som er lagt fram gir mulighet for videre s.atsning i landbruket og sikring av en bærekraftig matproduksjon i Trøndelag, skriver debattanten

Et godt forslag til jordbruksoppgjør