Skaun kommune har 160 barn mellom 1 og 3 år, og 10 barnehageplasser for disse.