foto
Det skal mye til for at vi dropper ferieturen av miljøhensyn. Dessverre.

Jeg vil spe på lønna med flykvoter