foto
«Kanskje Go-Ahead ikke prøver seg på Trafikkpakke Nord, kanskje NSB får det? Det som er sikkert, er at løsningen ikke er oppsplitting og forvitring. Løsningen er å ruste opp. Reverser privatisering og oppsplitting av jernbanesektoren» skriver innleggsforfatteren. Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

NSB eller britiske Go-Ahead? Nå kommer jernbane-anbudene til Trøndelag