Mediene skal rapportere fra Nice på en ansvarlig måte. Men enhver smarttelefonbruker er sin egen redaktør.